E-handelns transporter ska analyseras

Publicerad 2019-06-18 / 12:18 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Regeringen ger Trafikanalys i uppdrag att analysera vilka konsekvenser den ökande e-handeln har på transportsektorns utsläpp. Dessutom ska de analysera hur den påverkar arbetsvillkoren och trafiksäkerheten inom transportsektorn. Detta enligt ett pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet.

Varje år handlar vi svenskar för 88 miljarder kronor på nätet. Det är allt från mat, mediciner, elektronik och kläder. Det blir allt vanligare att varorna levereras hem till dörren och ett av konkurrensmedlen som marknadsförs leverantörerna emellan är fri frakt. 

Kaliber, P1:s program för grävande logistik, sände den 20 maj ett reportage om ”Den sista milen – hemleverans till dörren.” Reportaget handlar om den många gånger bristande säkerhet och de dåliga arbetsvillkor som förarna har.   

Sveriges Åkeriföretag fick samma dag möjlighet att delta i P1:s program Studio 1 som fördjupar sig i dagens stora händelser i Sverige och världen. 

I programmet är vi tydliga med att det inte finns något som heter fri frakt. Det är falska marknadsföring. Frakten kostar alltid och någon måste betala. Man får det man betala för och tillåts det gå ut över försämrade anställningsvillkor och försämrad trafiksäkerhet är det illa. Ett av problemen är att i det i konsumentled inte får kosta. 

Sveriges Åkeriföretag anser att vi måste förändra synen på transportsektorn där begrepp som fri frakt försvinner. Vi måste även göra valen tydligare för den som köper transporterna, både slutkonsument och för företagen som vill få sina varor levererade. 

Fair Transport är ett sätt för våra medlemsföretag att visa hur de arbetar med miljö, trafiksäkerhet och arbetsvillkor. Ges transportföretagen rätt förutsättningar är det inga problem att leveranserna sker på ett schysst sätt. Många av våra medlemsföretag gör ett jättebra jobb och tittar hela tiden på nya möjligheter för att bli effektivare utan att göra avkall på trafiksäkerhet och arbetsvillkor. Det är transportörer som dessa som ska utföra leveranserna.  

I Åkerinäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft lyfter vi fram flera förslag för effektivare logistik. Bland annat digitala lösningar för att samordna godstransporterna, samlastning, planering för logistik i staden samt att kommunerna behöver se logistiken mer i ett systemperspektiv för att främja samverkan över kommungränserna. 
  
Vi välkomnar regeringens uppdrag vilket kommer att redovisas i två steg. Den del av uppdraget som avser analys av e-handelns påverkan på transporternas och växthusgasutsläppens utveckling ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 december 2019. Uppdraget i sin helhet ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 1 mars 2020.