Djurtransportförslaget: Tydligare ansvar men oro för ökade kostnader

Publicerad 2023-12-12 / 11:36 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Europeiska kommissionens nyligen framlagda förslag till revidering av förordning 1/2005 om transport av levande djur har utlöst reaktioner från Sveriges Åkeriföretag och vårt gemensamma Brysselkontor bestående av Nordic Logistics Associations (NLA), BGL och FNTR. Förslaget välkomnas för dess tydliga uppdelning av ansvar mellan djurhållare och transportörer, men samtidigt möts det av djup oro gällande nya, omfattande åtaganden kring temperatur och utrymme. 

Den 7 december presenterade Europeiska kommissionen sitt förslag till en reviderad förordning 1/2005 om djurtransporter. Under flera år har vår lobbyorganisation i Bryssel, NLA, tillsammans med BGL och FNTR, efterlyst ett gemensamt genomförande och handhavande över hela EU för att säkerställa djurens välfärd. En av våra viktigaste rekommendationer är att införa en tydligare ansvarsfördelning mellan djurhållare och transportör. 

Det är därför positivt att se att kommissionen har lyssnat och föreslår ändringar i lagstiftningen som inför en tydligare uppdelning av ansvaret mellan djurhållare och transportör. Detta behövs för att säkerställa att djurhållaren och transportören endast är ansvariga att kontrollera de delar i transporten som de har fullständig kontroll över. På detta sätt kommer bonden, som känner till djurens historia och har en verklig möjlighet att observera dem, att ha ansvaret för att endast djur som är lämpliga för transport lastas. Samtidigt bär transportören fullt ansvar för lastningen och avlastningen av djuren, samt för fordonets skick och legalitet, korrekt utbildning och instruktion av förare och körkvalitet. 

Vi är dock djupt oroade över att förslaget också inför nya långtgående förpliktelser avseende temperatur och utrymme. Med ökade krav på våningshöjder kan kostnaderna för transport av levande djur komma att öka med uppemot 40 procent om förslaget går igenom. Framför allt i glesbygd kan detta komma att få stora konsekvenser för möjligheten att föda upp djur till slakt.

Sveriges Åkeriföretags nätverk för djurtransporter arbetar nu tillsammans med NLA och ska noggrant analysera förslaget för att se om det finns en balans mellan åtgärder och avsikten att förbättra djurvälfärden.

Läs även nyheten hos NLA.
 

Anders Falk


Analytiker SÅ Analys, nätverksansvarig för lantbruk- och djurtransporter
010-510 54 36
anders.falk@akeri.se

dd