Djurtransporter: Europaparlamentet efterlyser en tydlig ansvarsfördelning

Djurtransporter: Europaparlamentet efterlyser en tydlig ansvarsfördelning

Publicerad 2022-02-08 / 15:36 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

EU-parlamentet har antagit ett betänkande om djurtransporter och skickat en lista med rekommendationer till EU-kommissionen som just nu ser över reglerna för djurtransporter.

Nordic Logistic Association, NLA, är mycket glad över att se att EU-parlamentet efterlyser en tydligare ansvarsfördelning mellan lantbrukare och transportör. Detta kommer att säkerställa att endast djur som är lämpliga för transport faktiskt kommer att transporteras och därmed kommer djurens välfärd att förbättras. NLA har efterlyst denna åtgärd sedan ANIT-kommittén inledde sitt arbete och uppmuntrar nu kommissionen att lyssna på ledamöterna i Europaparlamentet och ta till sig detta konkreta förslag.

-    Det här är ett mycket viktigt steg i riktning mot att förbättra välfärden för djur som transporteras. Åkerier och djurtransportörer har i åratal ställts inför svåra situationer där föraren och åkerierna hålls ansvariga för befintliga blåmärken eller skador som inträffat på gården innan transporten. Detta är naturligtvis oacceptabelt för alla och skadligt för djurens välbefinnande. Att införa en mer logisk ansvarsfördelning kommer att bidra mycket till att undvika dessa fall”, säger NLA:s vd Torsten Laksafoss Holbek.

-    Den bonde som känner djuren och har möjlighet att observera dem, får därmed ansvaret att se till att djuren är redor att transporteras. Transportören bör i sin tur bära det fulla ansvaret för lastning och lossning av djuren, fordonets skick och laglighet, korrekt utbildning och instruktion till föraren och framförandet av fordonet. Vi ser nu fram emot dialogen med kommissionen så att vi kan se till att parlamentets rekommendation tas med i de reviderade reglerna.

En majoritet av parlamentet förkastade dessutom förslaget att införa en allmän gräns för transport av alla djur till 8 timmar.