Dispens ges pga NATO-övning i Norge 

Publicerad 2018-10-03 / 15:17 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Från den 26 september till och med 7 december 2018 genomförs en stor NATO-övning i Norge. 

Den norska branschorganisationen, NLF, har arbetat fram en dispens ihop med Statens Vegvesen där man får utöka körtiden och minska vilotiden om man får störningar i samband med NATO-övningen.

Dispensen gäller för transporter i områdena Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Møre och Romsdal och Trøndelag och som påverkas av övningen.

Vid samtal med Transportstyrelsen 20181003, meddelas att svenska åkerier som berörs av övningen får dispens inom regelverket om de kan visa upp undantaget vid vägkontroll eller tillsyn. 

Eventuell avvikelse måste noteras på ett diagramblad eller på en utskrift från färdskrivaren där orsak anges. Notera även namn och körkortsnummer. Viktigt att dispensen och avvikelserapport sparas på ett säkert ställe i upp till ett år (liksom all färdskrivardata). Avvikelserapporteringen måste ske så fort det ges möjlighet att stanna fordonet. 


Läs informationen och den fördjupade beskrivningen av undantaget hos NLF.

Ladda hem dispensen från Statens Vegvesen vilken måste finnas i fordonen att visa upp vid en eventuell kontroll efter väg under perioden.