Digitala Åkerihandboken 2021 ute nu

Publicerad 2020-12-21 / 14:15 av Malin.carlsson i Nyheter

Nu finns den digitala Åkerihandboken 2021 på vår hemsida. Den tryckta boken är snart ute hos dig som medlem eller beställare. 
Tänk på att man kan behöva tömma webbläsarens cacheminne innan man ser den nya versionen. Se instruktioner på den sida du också öppnar upp Åkerihandboken 2021 från: 

www.akeri.se/las-akerihandboken

Den senast uppdaterade versionen är från 2020-12-17. Kontrollera versionsdatum längst ned när du öppnat boken.