Digital rapportering av farligt avfall

Publicerad 2018-10-30 / 09:09 av Charlotta.Nilsson i Renhållning

Naturvårdsverket bygger just nu upp system där alla transporter av farligt avfall digitalt ska rapporteras i realtid till Naturvårdsverket. Rapportering ska ske både när avfallet hämtas med lastbil och när det lämnas till mottagaren. Systemet ska vara implementerat om cirka 2-3 år och det innebär att ett åkeri som bedriver dessa typer av transporter kommer att behöva integrera rapporteringen i sina fleetmanagementsystem. I förlängningen kan man tänka sig att det även kommer att gälla vanligt avfall.   

De två viktigaste orsakerna till att man nu bygger upp detta system är dels för att få bättre statistik på avfallsområdet, dels hoppas man även att genom ökad spårbarhet lättare kunna hitta igen eventuell illegal hantering av farligt avfall. 

Naturvårdsverket fick 2015 uppdraget att titta på hur ett nationellt system skulle se ut för insamling av avfallsstatistik. Nu i detta andra steg handlar det om att göra det på ett så effektivt sätt som möjligt och det sker i dialog med branschorganisationer och större återvinningsföretag. 

Sveriges Åkeriföretag avser komma ut med en rekommendation och ett dokument för hur åkerierna bör tänka framåt för att uppfylla dessa krav.  

På senaste arbetsmötet deltog bland annat: Sveriges Åkeriföretag, Stena Recycling, Ragn Sells, Suez Recycling m.fl.