Det här med 1-årspreskription, det gäller väl bara krav på ersättning för tex skada eller minskning av gods?

Preskriptionsreglerna tillämpas även på andra typer av anspråk såsom rätten för en transportör att erhålla betalning. Bevaka således era fordringar så att inte utebliven betalning av en faktura överstiger 1-årsgränsen.

Det är också viktigt att tänka på att preskriptionen innebär att du som kräver ersättning måste väcka talan i domstol. Det kan utöver att väcka talan i domstol vara tillräckligt att ansöka om betalningsföreläggande, men det räcker inte att endast skicka en påminnelse om betalning.

Visa alla