Delrapportering av arbetet med färdplanen

Publicerad 2022-11-03 / 08:33 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Tillsammans med 22 näringslivsbranscher har Sveriges Åkeriföretag, genom Fossilfritt Sverige, lämnat över årets uppföljningsrapport av färdplanerna till energi- och näringsminister Ebba Busch. Årets rapport innehåller både exempel på svenska företag som gjort rejäla framsteg, samt prioriterade förslag på hur politiken bör röja hinder för näringslivet.

Sedan de första färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft lanserades 2018 har stora kliv tagits från både näringsliv och politik för att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Den snabba tekniska utvecklingen och den växande efterfrågan på fossilfria produkter och tjänster har bidragit.

-    Det vi ser är början av en ny grön industrirevolution. Men den snabba utvecklingen hade aldrig skett utan företagsledare i framkant och samverkan mellan stat och näringsliv. Hade någon påstått det som sker i dag för fem år sen, så hade det avfärdats som naiva gröna drömmar, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

-    För åkerinäringens del kan vi tydligt se den snabba utvecklingen i exempelvis el- och gasfordon. Många av våra åkeriföretag investerar och vill ligga i framkant vilket är otroligt positivt. En effektiv och tillgänglig infrastruktur för dessa fordon är fortfarande en utmaning och här ser vi en stor flaskhals som kräver insatser från flera håll för att lösa, säger Fredrik Svensson, Hållbarhetsansvarig hos Sveriges Åkeriföretag.  

-    Den snabba utvecklingen innebär också andra utmaningar än när åkerinäringens färdplan togs fram. Därför kommer vi göra en uppdatering av färdplanen under 2023. Det är viktigt att färdplanen visar rätt bild av var åkerinäringen står idag och vad vi behöver överbrygga framåt för att klara omställningen av transportsektorn, avslutar Fredrik.    

Några av åkeribranschens utmaningar som lyfts upp i rapporten:
-    Bristande helhetssyn gällande skatteväxling
-    Begränsad tillgänglighet för konkurrenskraftiga fossilfria drivmedel och el
-    Begränsat vägnät för högkapacitetsfordon
-    Transportköparna prioriterar lågt pris framför höga utsläpp


Läs rapporterna i sin helhet

Uppföljningsrapport
Innehåller respektive branschs framsteg och utmaningar samt samlade politiska förslag. Läs rapporten. 

Bilaga 1 - Uppföljning av politiska förslag
Här redovisas de steg som tagits för att genomföra de 27 politiska förslag som Fossilfritt Sverige lämnade över till regeringen 28 oktober 2019. Läs bilagan.