Delat personuppgiftsansvar – Vem är personuppgiftsansvarig om upphandlande myndighet ger underleverantören tillgång till gemensamma system och tom. Kräver att underleverantören för in vissa personuppgifter i systemet (samlar in).

Det förekommer situationer där våra medlemsföretag agerar underleverantörer till upphandlande myndighet. I samband med detta ges medlemsföretaget tillgång till upphandlande myndighets system (t.ex. Kundregister) och ombeds många gånger också att själva mata in uppgifter i den upphandlande myndighetens system. Det kan röra sig om att myndigheten har en önskan om att hålla registret korrekt och uppdaterat men det rör sig också om att medlemsföretaget måste ha dessa korrekta uppgifter för att kunna leverera tjänsten till slutkunden. 

I sådana situationer råder ofta ett gemensamt personuppgiftsansvar eftersom både upphandlande myndighet och medlemsföretaget har syften och ändamål med varför personuppgifter inhämtas och lagras i systemen. 

Det kan också röra en personuppgiftsbiträdesrelation. Men I sådana fall ska det enbart vara tal om att det är upphandlande myndighet som ensamt och självständigt bestämmer syften och ändamålen med varför uppgifterna samlas in och enbart anlitar – tar hjälp av - medlemsföretaget för att samla in uppgifterna. Medlemsföretaget får då inte ha några egna syften eller intressen av att personuppgifterna samlas in. 
 

Visa alla