Debatt - Värna konkurrenskraften och minska utsläppen

Publicerad 2023-03-13 / 16:18 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

I slutet av året ska regeringen presentera sin klimathandlingsplan. Det finns förutsättningar att nå klimatmålen både nationellt och gentemot EU med en balanserad politik som värnar vår konkurrenskraft samtidigt som den minskar utsläppen. Tillsammans med Fossilfritt Sverige och företrädare för transportbranschen har vi en debattartikel på DI. 

I debattartikeln föreslår vi att regeringen:

  • Behåller reduktionsplikten för bensin på 7,8 procent 
  • Sänker reduktionsplikten för diesel till den nivå som gällde när reduktionsplikten introducerades, dvs strax under 20 procent 2024 med en successiv upptrappning för att klara de klimatmål som Sverige åtagit sig
  • Korrigerar reduktionspliktsavgiften till från början avsedd nivå vid reduktionspliktens införande
  • Sänker drivmedelsskatterna för diesel till EU:s miniminivå under 2024–2026
  • Slopar BNP-indexeringen på drivmedelsskatterna
  • Förstärker och förlänger investeringsstödet för tunga lastbilar. En elektrisk lastbil är 3-4 gånger så dyr som en med förbränningsmotor och det är en kostnad som åkerinäringen inte kan bära själv
  • Ökar takten i utbyggnaden av laddpunkter för tung trafik

Läs hela debattartikeln på DI Debatt.