header polis

Debatt om hastigheter

Publicerad 2019-01-29 / 16:21 av tove.winiger i Nyheter

I en debattartikel (läs här: länk) i Dagens Nyheter skriver Trafikverket och Transportstyrelsen om hastighetsefterlevnaden inom yrkestrafiken. De skriver att yrkestrafiken är värst när det kommer till att köra för fort, och att yrkesförarna måste föregå med gott exempel. Samtidigt lyfter de fram att även transportköparna har ett ansvar för allt för höga hastigheter. De skriver att oavsett hur bra fordon, regler och infrastruktur utformas, så räcker inte det så länge trafikanter ändå kör för fort. 

Vi skrev en replik (läs här: länk). Vi vill rikta fokus mot att vinterväghållningen är undermålig och därmed bidrar till olyckor. Många års nedprioritering av satsningar på säkra vägar leder också till olyckor. 

Självklart ska yrkesförarna inte köra för fort. Vi behöver fungerande kontroller, och trafiken är idag för pressad. Det är för snäva tidsramar, där kör-och vilotider och risken för sena leveranser sätter press på yrkesförarna. Åkeriföretagen har ett stort ansvar vad gäller utbildning och uppföljning i trafiksäkerhetsfrågor, och förarna är goda förebilder ute på vägarna som dagligen räddar livet på bilister som kör för fort eller vårdslöst. Vi medverkade i Sveriges Radios Studio Ett, där Rickard Gegö uttalade sig om beställaransvar och förutsättningarna för trafiksäkerhetsarbete. Lyssna på det här: länk. Vi medverkade även i en debatt i aktuellt, länk, 21 minuter in i programmet.