SLAM 21 är allmänna bestämmelser

De allmänna villkoren SLAM är uppdaterade

Publicerad 2021-12-09 / 13:50 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Nu har äntligen våra villkor SLAM uppdaterats! Utöver en allmän modernisering, förtydliganden och uppdaterade hänvisningar till lag finns ett antal nyheter i de nya villkoren SLAM 21. Exempelvis behöver Beställaren i större utsträckning tänka på tillgängligheten, att slang ska vara fördragen i vissa fall, och en utökad upplysningsplikt. Ändringarna har gjorts i följd av våra åkeriers vilja att säkerställa en bra arbetsmiljö för sina anställda.

SLAM 21 är allmänna bestämmelser avseende högtrycksspolning, torrsugning, slamsugning, tankrengöring samt omhändertagande och transport av slamavfall.

Vi vill också påminna er om våra övriga allmänna bestämmelser och villkor såsom Bohag, Kontor, Bulk och inte minst Alltrans. Om ni har frågor kring hur ni använder bestämmelserna eller avtalsfrågor i övrigt ser vi fram emot att ni kontaktar oss!

Läs mer om vad Sveriges Åkeriföretags jurister kan göra för dig.