Fair Transport Sveriges Åkeriföretag

Dagens pressmeddelande om Fair Transport

Publicerad 2019-04-10 / 08:44 av Charlotta.Nilsson i Fair Transport

I dag lanserar vi Fair Transport – för hållbarare transporter

Sveriges Åkeriföretag lanserar idag nya Fair Transport för att göra Sverige världsledande i arbetet för hållbara transporter. Åkerinäringen är utsatt för hård priskonkurrens, men billiga transporter är sällan goda affärer, eftersom miljö, trafiksäkerhet och förarnas arbetsvillkor blir eftersatta när prisnivån sjunker. Med Fair Transport ska åkeribranschen ersätta priskonkurrens med kvalitetskonkurrens.

Fair Transport ska vara en trygghet för transportköpare i valet av transportör samt ett verktyg som förenklar redovisningen i hållbarhetsrapporterna.

- Idag ställer företag och organisationer allt högre krav på sina leverantörer. I takt med ökad internethandel och komplexare logistiklösningar blir transporterna ännu viktigare för hållbarhetsarbetet”, säger Rickard Gegö, VD på Sveriges Åkeriföretag.

Ett initiativ från transportbranschen
Inom åkerinäringen arbetar många redan systematiskt med hållbara lösningar. Genom Fair Transport samlar Sveriges Åkeriföretag transportbranschen där syftet är att markera hur prioriterad frågan om hållbara transporter är för alla parter i transportkedjan.

- De flesta vet hur de ska handla ekologiskt och kravmärkt i mataffären, men alltför få tänker på transporterna. Fair Transport driver på arbetet för ansvarsfulla vägtransporter, vilket är bra för transportörerna, transportköparna, konsumenterna och hela samhället ”, fortsätter Rickard Gegö, VD på Sveriges Åkeriföretag.

Åkeriföretagen i Sverige har ungefär 150 000 anställda, vilket är ett stort socialt ansvar. Säkerhet, hållbarhet och miljö inkluderar områden som arbetsvillkor, omsorg om människors fysiska och psykiska hälsa, trafiksäkerhet och användning av fossila bränslen.

Transportbranschen ökar med 40 procent
Med Sveriges tuffa miljömål ska åkerinäringen under de kommande åren bli helt fri från fossila drivmedel samtidigt som vägtrafiken förväntas öka. Att välja Fair Transport blir en självklar del av företagens policys som du som konsument kan bidra till. 

Lanseringsevent idag
Ett lanseringsevent genomförs idag på Biograf Saga, Kungsgatan 24 mellan 14.00 - 17.00 där vi bland annat får besök av Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Det finns möjlighet att följa lanseringseventet live via https://www.facebook.com/sverigesakeriforetag/

Snart öppnar fairtransport.se
fairtransport.se är en digital mötesplats för hållbara affärer. Syftet är att stärka seriösa svenska åkeriföretag i en allt hårdare konkurrens och driva på för en hållbar utveckling inom transportbranschen. En hållbar utveckling av transportsektorn kräver hållbara affärer.

Kontakt
Charlotta Nilsson, Pressansvarig Sveriges Åkeriföretag, 070-521 43 21, charlotta.nilsson@akeri.se
Ulric Långberg, Bransch- och kommunikationschef, projektledare Fair Transport, 070-347 50 65, ulric.langberg@akeri.se