Cementbrist riskerar att leda till omfattande byggstopp

Publicerad 2021-07-19 / 08:53 av jacob.hartman i Nyheter

Den 6 juli 2021 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Det betyder att Sverige i höst står inför ett omfattande byggstopp. 

Tillverkningen i Slite står idag för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige. Inom överskådlig tid är det inte möjligt att ersätta Slites produktion med import, det handlar om mer än 2 miljoner ton cement. Investeringsbortfallet beräknas till över 20 miljarder kronor per månad och upp mot 400 000 jobb hotas. Detta riskerar att påverka även åkerinäringen kraftigt kopplat till  bygg- och anläggningstransporter. Sveriges Åkeriföretag bevakar och påverkar frågan med stöd till Svensk Betong och Byggföretagen  som lämnat in konsekvensanalys till regeringen. Man kommer under veckan att ha möte med näringsministern Ibrahim Baylan för att gå igenom den allvarliga situationen.

På denna sida samlas information och fakta