Cementa får fortsätta bryta kalk på Gotland

Publicerad 2022-12-13 / 14:41 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Mark- och miljödomstolen har beslutat att Cementa får fortsätta bryta sten i ytterligare fyra år, vilket var den tidsperiod bolaget hade ansökt om. Under de åren ska man förbereda en ansökan om ett längre tillstånd som räcker i 20-30 år.

Ett överklagande av domen ska ha kommit in till domstolen senast den 3 januari 2023.

Ett glädjande besked för Svensk åkerinäring. Det är av största vikt att byggande och investeringar kan fortsätta som planerat. Ett negativt beslut hade varit ett dråpslag för Sverige i dessa tider av hög inflation.  

Läs mer.