yrkesförare
yrkesförare

Branschen behöver fler förare

Publicerad 2018-08-24 / 09:52 av Charlotta.Nilsson i Yrkesförare

Igår släppte TYA årets andra trendindikator om kompetensbehovet i branschen. Som förväntat är behovet av förare stort. Rapporten säger bland annat: 

 • drygt hälften av åkeriföretagen har behov av att anställa och det totala behovet uppgår till cirka 3 650 fler förare under halvårsperioden. På årsbasis uppskattas behovet ligga på över 7 000 nya förare. 
 • rekordmånga åkeriföretag har under flera år anställt ny personal och ser inte någon avmattning. Behovet ökar fortfarande och 63 procent av företagen har tillsammans under 2017 rekryterat 6 500 förare. 
 • totalt hade 61 procent av företagen någon gång under de senaste 12 månaderna problem att rekrytera lastbilsförare (jmf 50 procent 2017). De två vanligaste problemen var att hitta någon med rätt yrkeserfarenhet och att hitta förare med rätt yrkesutbildning.
 • TYAs långsiktiga bedömning ligger fast; det kommer att behövas mer än 50 000 nya förare de närmaste tio åren.

De dystra siffrorna till trots, branschen är inne i en högkonjunktur vilket ytterligare bidrar till ökat behov av förare. Frågan kring kompetensbehovet har även lyfts till en helt annan nivå än tidigare och samarbetet ökar mellan åkerier, fordonstillverkare, organisationer, utbildare och inte minst kommande förare. Behovet går inte längre att blunda för och samverkan krävs för att vi ska komma till rätta med förarbristen.

Som branschorganisation är kompetensbehovet självklart en stor fråga. Vi anser bland annat att vi inom branschen måste:

 • marknadsföra den framtidsbransch åkerinäringen är och vilket varierande, roligt och ansvarstagande arbete som utförs. 
 • locka både killar och tjejer att söka sig till transportgymnasierna. Yrket passar alla! 
 • ta vårt ansvar och vara en trygg och utvecklande arbetsgivare. 
 • bli bättre på att behålla dem som redan är etablerade i branschen. 
 • hitta lösningar för att kunna kombinera jobb och familj. 
 • våga ställa krav på utbildarna. Yrket kräver en stor bredd av olika kompetenser. 
 • påverka lokal- och regionalpolitiker att förstå behovet och tillsätta fler utbildningsplatser ute i landet.

Som åkeriföretag kan ni, förutom att själv marknadsföra branschen: 

 • erbjuda utvecklande och inspirerande praktikplatser, så kalla APL.
 • engagera er i arbetsförmedlingens infoträffar inför antagningen inför arbetsmarknadsutbildningarna. 
 • delta i skolornas programråd samt medverka i TYAs regionala utbildningsråd, RUR.

TYA:s rapport hittar ni här.