Brådskande och viktigt om lastbilskartellen

Publicerad 2021-06-15 / 09:31 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Alla medlemmar i Sveriges Åkeriföretag som tidigare anmält sig till de tyska processerna under namnet Financialright kommer idag, den 15 juni, att få mail från juristerna i Tyskland.

Det handlar om en uppmaning till alla att omgående ta del av och ladda upp en signerad skrivelse på Financialrights portal senast fredag den 18 juni 2021. Obs att bara sända ett mail om detta till Tyskland fungerar inte!

Syftet är att de som är delaktiga i de tyska processerna ska öka sina utsikter att få ut skadestånd av Lastbilskartellen. Detta genom att ladda upp brevet/skrivelsen som sedan advokatbyrån sänder till alla tillverkaradresser som finns med i mailet. Genom brevet bryts den preskription som annars skulle inträtt i mitten av juli 2021 vilket i sin tur öppnar upp för en eventuell holländsk process om beslutet från Tingsrätten i Tyskland kvarstår i högre instanser.

De företag som missar detta denna vecka kan själva posta bifogat brev – Interruption letter – senare men det måste vara framme i början av juli. Kontrollera i så fall med posten vilka sändningsformer som passar bäst. Enklast är naturligtvis att få in efterfrågad handling på portalen nu senast 18 juni.