BK4 eller BK4 med dubbelmontage

Publicerad 2018-09-21 / 11:05 av Charlotta.Nilsson i BK4

Trafikverket har särskilda krav på dubbelmonterade hjul på de flesta BK4 vägar. Det innebär att det finns två nivåer av BK4, med eller utan särkrav. 

Befintliga varianter av BK4 vägnät som är 12 procent av det statliga vägnätet framgår av kartor i bifogad presentation från Trafikverket. Trafikverkets målsättning är att till år 2030 upplåta 70-80 procent av de viktigast vägarna för BK4. Trafikverket menar att 60 procent av BK1 utgör de viktigaste vägarna. Det skulle då innebära att mellan 42 och 48 procent av nuvarande BK1 kommer att uppgraderas till BK4 fram till år 2030. 

Trafikverkets villkor för fordon eller fordonståg på väg med BK4:

  • Motordrivna fordon med en bruttovikt som överstiger 32 ton ska ha minst en drivande axel som är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller att drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överskrider 9.5 ton på någon av axlarna. 
  • För fordonståg gäller dessutom att om bruttovikten överstiger 64 ton ska minst 65 procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt belasta axlar försedda med dubbelmonterade hjul.

Fordon som är registrerade i vägtrafikregistret senast den 31 december 2018 undantas från villkoren.