Beställning av nytt ID06-kort

Publicerad 2019-09-24 / 13:08 av Charlotta.Nilsson i Bygg- och Anläggningsnätverket

ID06-kort LoA 2 ersätter det nuvarande standardkortet, vilket på sikt kommer att fasas ut ur ID06-Systemet. För att kunna beställa det nya ID06-kortet krävs säker identifiering av firmatecknare, kortbeställare och kortinnehavare via BankID eller pass. Detta sker i samband med kortbeställning via din kortleverantör. Samtidigt kontrolleras att företaget uppfyller grundläggande lagkrav för näringsverksamhet.

Läs mer på ID06 hemsida.