nya regler för vinterdäck för tunga fordon

Beslut om vinterdäck för tunga fordon

Publicerad 2019-05-07 / 14:26 av Charlotta.Nilsson i Vinterdäck

Transportstyrelsen har nu ändrat sina föreskrifter i TSFS 2019:44 gällande vinterdäck på tunga fordon och släpvagnar. De nya reglerna gäller från 1 juni 2019 vilket innebär tillämpning vintern 2019-2020. 

Ni kan läsa föreskrifterna i sin helhet i länken ovan men ett kortare utdrag följer nedan.

Allmänna krav om vinterdäck 

3 § För att uppfylla kraven i 4 kap. 18 a § första och andra stycket trafik-förordningen (1998:1276) ska de vinterdäck som används på bilar och på släpvagnar till bilar 

  1. vara märkta med symbolen alptopp/snöflinga (3PMSF) enligt UN ECE-reglemente 117, 
  2. vara märkta med POR (Professional Off Road) enligt UN ECE-reglemente 54, eller 
  3. vara dubbade och uppfylla kraven i 15 §. 

Vinterdäck som monteras på andra axlar än drivaxlar och framaxlar på bilar med en totalvikt över 3 500 kg eller på släpvagnar med en totalvikt över 3 500 kg, får i stället vara märkta med M+S, M.S, M & S, M-S, MS eller ”Mud and Snow” enligt UN ECE-reglemente 30, 54, 108 och 109 samt UN GTR 16. 

Allmänna råd 

Fordon som har lämpligt slirskydd, till exempel snökedjor eller sand-spridare, bör anses vara försedda med likvärdig utrustning enligt 4 kap. 18 a § första och andra stycket trafikförordningen (1998:1276). 
Vinterväglag bör anses råda när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen.

Notera

  1. Denna författning träder i kraft den 1 juni 2019.
  2. Däck enligt 3 § andra stycket får fram till och med den 30 november 2024 även användas på framaxlar på bilar med en totalvikt över 3 500 kg.
  3. Däck enligt 3 § andra stycket får fram till och med den 30 november 2024 även användas på bilar med en totalvikt upp till och med 3 500 kg och på drivaxlar på bilar med en totalvikt över 3 500 kg under förutsättning att däcken särskilt framtagits för vinterkörning.
  4. Släpvagnar med en totalvikt upp till och med 3 500 kg får ha däck märkta enligt 3 § andra stycket fram till och med den 30 november 2028 under förutsättningen att däcken särskilt framtagits för vinterkörning.