Bekymmersam utveckling av regelinfrastrukturen inom transportområdet

Publicerad 2019-03-12 / 19:50 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Regeringen måste säkra resurser för att komma i kapp med och fortsätta utveckla regelinfrastrukturen i syfte att ge svenska företag inom transportområdet förutsättningar att utvecklas och växa.

Det skriver företrädare för Sveriges Åkeriföretag, Svensk Sjöfart, Tågoperatörerna och Transportföretagen i ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Det har under många år saknats resurser för att ta de stora greppen att modernisera, se över och utveckla lagstiftningen för att på allvar ge förutsättningar att använda ny teknik eller förbättra förutsättningarna för en snabb och enkel implementering av internationella regelverk.

Svenska företag inom transportsektorn måste kunna agera för att säkerställa konkurrenskraft, utveckla nya logistiklösningar och bidra till att möta samhällsutmaningarna. Detta försvåras då myndigheterna inte hinner utveckla regelinfrastrukturen i Sverige utan har fullt upp med att implementera EU:s regler. 

Detta ser vi bland annat när det kommer till e-CMR, den elektroniska fraktsedeln som det beslutats om enligt ett tilläggsprotokoll till CMR-konventionen. Nu först, efter många år av påtryckning, har man kommit med ett förslag till en lagrådsremiss. Ett införande skulle effektivisera arbetet för många inom åkerinäringen men det är ännu inte genomfört i Sverige.

Du kan läsa hela skrivningen här.