Behövs verkligen Fair Transport?

Ja, en hållbarhetscertifiering som Fair Transport behövs mer än någonsin. Vi har mycket höga miljö och klimatkrav i Sverige, vi har en nollvision att sträva efter och vi behöver nå sund konkurrens på lika villkor. Fair Transport möjliggör det här genom att transportör och transportköpare göra resan gemensamt.

Visa alla