Behöver vi göra en riskbedömning med anledning av Coronaviruset?

Ja. Samtliga verksamheter i Sverige och så även våra medlemmar ska genomföra en riskbedömning med anledning av Coronaviruset.

Riskbedömningen kan exempelvis fokusera på att kartlägga risken för att arbetstagare har exponerats för viruset. Det kan gälla frågor till anställda om huruvida de har befunnit sig på smittdrabbade områden s.k. riskområden. Det kan även gilla frågor kring om den anställde på annat sätt varit i kontakt med någon person som senare beträffats vara smittad med Coronaviruset.

Utifrån utfallet av riskbedömningen ska relevanta åtgärder vidtas för att förhindra eller förebygga riskerna. Sådana åtgärder kan vara att exempelvis att informera anställda om Coronaviruset och hur risken för smittspridning kan minimeras. Här finns mycket information att tillgå hos relevanta myndigheter. Det kan även innefatta att tillhandahålla t.ex. handsprit på arbetsplatsen, begränsa antalet transporter till riskområden, hålla digitala möten när det är möjligt m.m.

Visa alla