Avbryta anställds semester när den har en planerad resa till ett riskområde?

Om ni har tungt vägande skäl kan ni återkalla tidigare beviljad semester. Den anställde ska då kompenseras för de ekonomiska skada som uppstår, som till exempel kostnader för att boka om eller avboka en betald resa. Eftersom många resor ställs in går dock att föreställa sig att den anställde inte lider betydande skada om ni ställer in semestern.

Visa alla