Åtgärder för korta dragbilar

Publicerad 2018-09-27 / 15:13 av Charlotta.Nilsson i EU-trailer

Transportstyrelsen utreder problem med EU dragbilar med påhängsvagn inom 16,5 meter vilket ska redovisas senast den 1 juni 2020.

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att ur ett trafiksäkerhetsperspektiv utreda lastbilar med två och tre axlar till vilken det kopplats en påhängsvagn, och fordonstågets längd inte överskrider 16,5 meter, och vid behov föreslå åtgärder, inklusive regelförändringar, för en ökad trafiksäkerhet. Uppdraget ska redovisas senast 1 juni 2020.

Transportstyrelsen ska analysera i vilken omfattning dessa fordonskombinationer orsakar olyckor och framkomlighetsproblem under olika väder- och vägförhållanden. Uppgifterna ska jämföras med motsvarande uppgifter för andra typer av lastbilsekipage. I uppdraget ingår att kartlägga tekniska lösningar på bromssystem och stabilitetssystem som kan bidra till 
förbättringar för trafiksäkerheten och om krav bör ställas på att sådana ska användas.
Vidare ingår att vid behov föreslå andra regelförändringar som bedöms vara effektiva för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för användning av dragbilar med en påhängsvagn inom 16,5 meter.

Analysen ska inkludera konsekvenser av de författningsändringar som föreslås vad gäller trafiksäkerhet, framkomlighet, bränsleförbrukning, klimat, miljö, samhällsekonomi samt konsekvenserna för privata och offentliga aktörer.