Återinför distansutbildning för YKB!

Publicerad 2022-01-20 / 12:02 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Sveriges Åkeriföretag vill se en fortsatt möjlighet till distansutbildning för samtliga 35 timmar inom YKB-fortbildning. I dagsläget tillåts endast 12 av 35 timmar. 

På grund av den höga smittspridningen som är i samhället anser vi att den tidigare tillåtna distansutbildningen för samtliga timmar inom YKB- fortbildning måste återinföras. Åkerinäringen är en samhällsviktig bransch som måste fortsätta rulla. Detta har vi framfört i en hemställan till Infrastrukturdepartementet och nu förväntar vi oss ett positivt svar.

I hemställan har vi även framfört att:

  • distansutbildning bör tillåtas permanent för alla 35 timmar i fortbildningen för YKB
  • pensionerade yrkesförare utan YKB ska tillåtas köra ett visst antal timmar per år hos ett åkeriföretag. Detta behövs för att täcka upp under de mest utsatta perioderna som exempelvis semestertider
  • obligatorisk delkursrapportering till Transportstyrelsen bör införas för att på så sätt stävja fusket bland icke godkända utbildningsanordnare