Arbetsbrist

Tillsvidare måste en arbetsbrist i följd av Corona hanteras som vilken annan arbetsbrist som helst. Notera korttidspermitteringsmöjligheterna som införts. Vi föreslår att ni agerar så snart arbetsbrist har konstaterats. Tänk på att förhandla med berörda fackförbund innan ni beslutar om uppsägningar. Att tänka på inför uppsägningar på grund av arbetsbrist är:

  • Konkretisera och skriv ner på vilket sätt det är en arbetsbristsituation, är det minskad orderingång, hur ser behovet av anställda ut just nu, hur många berörs?
  • Inventera arbetstagarna och deras kompetens, särskilt viktigt om ni är färre än 10 anställda och vissa anställda har nyckelkompetenser.
  • Upprätta turordningslista per driftsenhet och turordningskrets.
  • Varsla arbetsförmedlingen om fler än 5 anställda berörs.
  • Genomför omplaceringsutredningar.
  • Primärförhandla enl. 11 § (om ni har kollektivavtal) eller enligt 13 § 2 st MBL (om kollektivavtal saknas). Påkalla förhandling snarast. Avsluta förhandlingen.
  • Säg upp berörd personal i enlighet med vad ni kommit överens om. Kom ihåg att lön ska betalas under uppsägningstiden, reglera slutlön och iaktta formkraven enligt LAS. Informera skriftligen era anställda om rätt till återanställning föreligger eller inte.

    Visa alla