Är skarpare vinterdäckskrav på tunga fordon rätt väg att gå?

Är skarpare vinterdäckskrav på tunga fordon rätt väg att gå?

Publicerad 2022-02-17 / 09:56 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Pressmeddelande: Sveriges Åkeriföretag ställer sig frågande till ytterligare en utredning av befintliga vinterdäckskrav på tunga fordon. Vi anser att det finns andra orsaker som behöver åtgärdas för att minska risken att lastbilar blir stillastående på halt väglag. 

Regeringen har gett Transportstyrelsen och Statens väg- och transportforskningsinstitut i uppdrag att se över nuvarande däckkrav och däckutrustning samt att utreda om reglerna behöver skärpas ytterligare. Uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 31 mars 2023.

Infrastrukturministern säger att regeringen har höga ambitioner att fortsatt öka trafiksäkerheten och skapa ordning och reda på vägarna. För att minska risken för olyckor när lastbilar blir stående på halt underlag har de december 2019 skärpt kraven på vinterdäck. Nu anser de att en översyn behövs för att se över ett eventuellt behov av ytterligare däckkrav för att öka säkerheten för alla på vägarna.

Sveriges Åkeriföretag ställer sig frågande till ytterligare en utredning av befintliga vinterdäckskrav på tunga fordon. Vi anser att det finns andra orsaker som behöver åtgärdas för att minska risken att lastbilar blir stillastående på halt väglag:

  • Orsakerna till att det blir trafikstopp i vinterväglag är flera. Viktigast av allt är att vinterväghållningen sköts korrekt. Är vinterväghållningen undermålig finns det inga vinterdäck som kan rädda situationen. 
  • Kontroller måste till för att säkerställa att både utländska och svenska fordon har vinterdäck och är rätt utrustade. Vi har föreslagit att även Tullen ska ges möjlighet att kontrollera detta vid gränserna. Vi anser även att kontroller av tung trafik ska ha en egen organisation för att säkerställa att resurser verkligen finns tillgängliga. 
  • Vi har tillstyrkt Transportstyrelsens förslag för tvåaxliga lastbilar och dragbilar om att 25 procent av fordonskombinationens bruttovikt skall ligga på drivaxel samt maximalt 1,5 ggr mer bruttovikt på släp eller påhängsvagn jämfört med tvåaxligt dragfordon. Detta anser vi kan bidra till ökad framkomlighet. Tyvärr har inget mer hörts från regeringen kring detta förslag.

Att regeringen ensidigt vill lägga fokus på tunga fordons däck innebär att de blundar för de verkliga anledningarna till de farliga trafiksituationer som uppstår vintertid längs våra vägar.