Fit for 55 - Sveriges Åkeriföretag NLA

Är ”Fit for 55” fit för åkerierna?

Publicerad 2021-09-03 / 09:13 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Den 14 juli presenterade Europakommissionen till slut det efterlängtade paketet ”Fit for 55”. Paketet består av ett stort antal lagförslag som ska göra det möjligt att nå EU:s klimatambitioner. Men i vilken grad har Bryssel lyckats synka med transportföretagen och hur kan initiativen komma att påverka Sveriges Åkeriföretags  medlemmar?

Fit for 55-paketet, som ska bidra till att växthusgaserna minskar med minst 55 procent fram till 2030 (jämfört med 1990), innehåller 13 lagstiftningsinitiativ. Flera av dem handlar direkt om vägtransporter.

Ett av de mer betydande inslagen i paketet är ett reviderat förslag om kvotsystem för koldioxidutsläpp inom EU. Nu står det också klart att handeln med koldioxidkvoter kommer att utvidgas till att omfatta vägtransportsektorn i ett parallellt system. Specifikt kommer systemet att inkludera bränsledistribution för vägtransport (och byggnader).
Systemet måste vara klart 2025 och ska rullas ut och börja gälla 2026. På NLA finns en viss oro över att det nya systemet kan komma att föra med sig ett antal nya skatter för åkeriverksamhet, trots att det troligen blir drivmedelsdistriburörerna och inte åkerierna som omfattas av kvotsystemet. Gissningsvis innebär förändringen att drivmedelspriserna går upp. Därför har mottagandet från stora delar av transportbranschen också varit ljummet.

Tillsammans med våra tyska och franska kollegor har NLA tidigare varnat för att kommissionen kommer med initiativ som leder till högre priser för både företag och konsumenter. Rädslan från vår sida är framför allt att högre kostnader för bensin och diesel innebär mindre pengar till att investera i mer energieffektiva lastbilar. Den gröna omställningen är nödvändig och självklar i sig, men utan tillräckliga alternativ blir resultatet bara ökade kostnader. Vi måste inse att det kommer att dröja många år till innan eldrivna tunga lastbilar rullar på vägarna i tillräckligt stor omfattning.

Men Fit for 55 innehåller också ett antal spännande nyheter för åkarna. Det handlar exempelvis om lagstiftning för att främja utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen i Europa. Bland annat föreslår kommissionen bindande mål för laddningsanläggningar för el, väte och LNG. Ett av förslagen är att placera laddningsanläggningar för både elbilar och tunga fordon i båda körriktningarna längs vägarna, med ett avstånd på max 60 km och med början år 2025. Det är ett förslag som NLA ser mycket positivt på. Vi är starka anhängare av den gröna omställningen och utrullning av ny infrastruktur är ett måste för att uppfylla ambitionerna. Å andra sidan är det inte rätt väg att införa nya och tunga skatter som drabbar åkerierna. Nu efter sommaren ska förhandlingar om arbetet med de nya lagförslagen ta sin början med Europaparlamentet och Ministerrådet, och det kommer att vara i fokus för NLA under de kommande åren.

Vi ser fram emot arbetet och möjligheten att lägga grunden för en både klimatmässigt och ekonomiskt hållbar transportnäring.

Torsten Laksafoss Holbek
Vd Nordic Logistics Association (NLA)