Är era förares behörigheter giltiga? Webbinarium om BKY

Publicerad 2022-09-21 / 05:52 av Malin.carlsson i Genomförda Event

Hur vet ni att era förares B- och C-körkort, YKB, ADR och färdskrivarkort är giltiga? 
Hur kontrollerar ni giltigheten och hur ofta?

Som arbetsgivare i yrkestrafiken har ni ett lagstadgat och straffsanktionerat ansvar att ha kontroll på att era förare har giltig behörighet vid utförande av yrkesmässig trafik.

Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY är ett digitalt system som dagligen automatiskt hjälper er att kontrollera era förares behörigheter. I BKY kan även beställningscentraler och andra transportköpare kontrollera transportörers trafiktillstånd och som tilläggstjänst även kontrollera om fordon är anmälda på trafiktillståndet.

Att vara ansluten till BKY stärker ert varumärke och visar att ni uppfyller de lagenliga kraven.

Vi arrangerar två digitala möten där vi berättar mer om Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY och dess fördelar. Inbjudan skickas till medlemmar i Sveriges Åkeriföretag, Svenska Taxiförbundet och Sveriges Bussföretag men inbjudan görs även via andra kanaler.

Ni har två datum att välja mellan, hoppas något passar!

NÄR?
Onsdag 28 september, kl. 14.00-14.30 eller
Fredag 30 september, kl. 10.00-10.30  

VAR?
Digitalt via Microsoft Teams.

HUR?
Anmäl ditt deltagande senast den 27 resp. 29 september till anmalan@bky.se.
Länk och information om hur du kopplar upp dig skickas via e-post när du har anmält dig.

Här kan du läsa mer om vårt förmånsavtal BKY: www.akeri.se/bky där man även gör ansökan.

Vi ses!

Göran Säfström
Produkt & Kundansvarig BKY - Svenska Taxiförbundet

 

loggor SÅ, Taxiförbundet o Sveriges Bussföretag

Marie Mörsin

Kontakta mig ang tjänsten BKY - ett av våra förmånsavtal
SÅ Sparman
010-510 54 56
marie.morsin@akeri.se

dd