Är era förares behörigheter giltiga?

Publicerad 2022-01-26 / 16:50 av Malin.carlsson i Genomförda Event

Är era förares behörigheter giltiga?
Ni som arbetsgivare i yrkestrafiken har ett lagstadgat och straffsanktionerat ansvar att ni ska ha kontroll på att era förare har giltig behörighet vid utförande av yrkesmässig trafik.

Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY är ett digitalt system som dagligen automatiskt hjälper er att kontrollera era förares behörigheter. I BKY kan även beställningscentraler och andra transportköpare kontrollera transportörers trafiktillstånd och som tilläggstjänst även kontrollera om fordon är anmälda på trafiktillståndet.

Att vara ansluten till BKY stärker ert varumärke och visar att ni uppfyller de lagenliga kraven.

Välkommen på ett kort webbinarium där ni får veta hur BKY-tjänsten fungerar. Vi arrangerar två digitala möten där vi berättar mer om Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY och dess fördelar. Inbjudan skickas till medlemmar i Svenska Taxiförbundet, Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag.
Ni har två datum att välja mellan, hoppas något passar!
 
NÄR?
Fredag 4 februari kl. 10.00 – 10.30 eller
Torsdag 10 februari kl. 14.00 – 14.30

VAR?                  
Digitalt via Microsoft Teams.

HUR?
Anmäl ditt deltagande senast den 3 respektive 9 februari till anmalan@bky.se. Tala om vilket datum du vill delta!
Länk och information om hur du kopplar upp dig skickas via e-post när du har anmält dig.
Läs mer om BKY på www.bky.se där ni även ansluter er till tjänsten.
Vi ses!

BKY är ett samarbete mellan Svenska Taxiförbundet, Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag
 

BKY logga