Är du en blivande åkeriägare?

Publicerad 2019-03-12 / 13:54 av Charlotta.Nilsson i

Är du ny i branschen och funderar på att starta ett åkeri? Är du förare på ett företag och vill starta eget? Eller ska du kanske ta över åkeriet på grund av generationsskifte? Då kan vi hjälpa dig!

Vår kurs Eget på väg är kursen för dig som ska starta åkeri. Kursen behandlar EU-kraven på yrkeskunnande och de krav som Transportstyrelsen ställer som också utgör utgångspunkten för de skriftliga proven.

När du startar ett företag med inriktning mot godstransporter får du bland annat ansvar för fordon, dina anställdas arbetsförhållanden, företagets juridiska agerande och den affärsmässiga ledningen. De krav som ställs regleras av EU-direktiv, yrkestrafiklagen, yrkestrafikförordningen och föreskrifter från Transportstyrelsen. Yrkesmässig trafik får endast bedrivas av den som har trafiktillstånd.

Just nu utbildas 22 taggade personer i Falun. De åtta kursdagarna är fullmatade med allt från beskattning, kalkylering och bokföring till försäkrings- och arbetsgivarfrågor.

Än finns det platser kvar till vårens kurser i Karlstad, Umeå och Stockholm. Du kan även välja att läsa kursen på distans.

Läs mer om kursen Eget på väg.

 

Just nu utbildas 22 blivande åkeriägare på kuren Eget på väg i Falun. Sveriges Åkeriföretags utbildningschef Marcus Johansson föreläser.

Jag svarar på dina frågor om Eget på väg.


dd