Är det tillräckligt att i min faktura till kunden ha med information om att jag tillämpar Alltrans2007?

Du ska så tidigt som möjligt, dvs redan i offertstadiet/den första kontakten, upplysa, delge din kund vilka villkor du avser att tillämpa i uppdraget. Ha därefter med fördel med det i samtliga utskick, tex orderbekräftelse, mejl, på hemsidan, i brevsignaturer, på fakturan osv, allt för att vara tydliga i vilka villkor ni tillämpar och undvika missförstånd. Att enbart ha med det på fakturan är alltså inte tillräckligt.

Visa alla