Är det Sveriges Åkeriföretag som fastställer index-talen?

Nej det är det inte. Det är SCB – Statistikmyndigheten, som gör det. Det är viktigt att det är en neutral myndighet som tar fram dessa index-tal.

Visa alla