Är det svårt att räkna fram DMT?

Beräkningen av DMT följer formeln Förändring * andel. Om dieselindex anger en förändring med 10 % och diesels andel vid basmånaden var 25 % så blir DMT 10 % * 25 % = 2,5 %.

En komplicerande faktor är att DMT tillämpas på priser som kan vara höjda eller sänkta sedan basmånaden. Har vi ett DMT på 10 % och tar ut det på en frakt för 10 000 kr så blir det 1000 kr. Höjs priset till 11 000 kr så ger DMT med 10 % 1100 kr. Problematiken gör att vi måste använda det tredje ledet i grund formeln för att beräkna index prispåverkan, prisnivå för det pris som förändringen ska gälla för. Formeln är: 
Förändring enligt index*drivmedelsandel/(aktuell prisnivå/prisnivå vid basmånaden)

Det är väldigt enkelt att få fram genom att använda sig av DMT-mallen i programmet SÅIndex8. Finns nu som tillägg i Excel, men i höst omvandlas till ett webbaserat program. Läs mer på https://www.akeri.se/sv/transportekonomi/prenumerationer 
 

Visa alla