Anvisningar från avsändaren om att avbryta transporten?

Tänk på att avsändaren har rätt att stoppa en pågående transport om den ex. misstänker att mottagaren inte kommer att betala. Ni som transportör är då skyldiga att följa avsändarens anvisningar. Ni har rätt att få betalt för de ökade kostnaderna. Kräv även i dessa fall förskottsbetalning.

Visa alla