Anteckningsskyldighet för transportörer av farligt avfall

Anteckningsskyldighet för transportörer av farligt avfall

Publicerad 2020-08-11 / 15:05 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Från den 1 augusti 2020 gäller nya regler om anteckningsskyldighet för farligt avfall. Dessa regler berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Syftet är att få bättre kontroll på Sveriges farliga avfall.

Skyldighet att föra anteckningar gäller från 2020-08-01. Anteckningarna ska förvaras på företaget mellan 2020-08-01 - 2020-11-01. Från 2020-11-01 ska anteckningarna rapporteras digitalt till avfallsregistret. Avfallsregistret kommer att skötas av Naturvårdsverket. En rapporteringslänk kommer då att öppnas upp. Företag behöver inte ansöka om någon särskild behörighet utan den som rapporterar legitimerar sig via BankID. 

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla verksamheter som:

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall. 

Ytterligare information hittar ni hos Naturvårdsverket. Här hittar ni även vägledning och stöd till rapportering i avfallsregistret samt frågor och svar om nya avfallsregistret för farligt avfall. 


Avfallsförordningen (2020:614)

Avfallsförordningen (2020:614) är utfärdad 2020-06-25 och när den träder i kraft upphävs Avfallsförordningen (2011:927).
I kap 6 i den nya förordningen – Spårbarhet för farligt avfall - hittar vi det som är aktuellt för dig som transportör av farligt gods.

Anteckningsskyldighet för transportörer 
2 §   Den som transporterar farligt avfall och är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § eller anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 eller 8 § ska för varje typ av farligt avfall som transporteras anteckna uppgifter om
   1. från vem och från vilken plats avfallet ska transporteras,
   2. datum för transport,
   3. transportsätt,
   4. avfallets vikt i kilogram, och
   5. till vem och till vilken plats avfallet ska transporteras.

Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas. Skyldigheten att anteckna gäller inte transport av avfall som utförs av den som producerat, samlat in eller behandlat avfallet och som är anteckningsskyldig enligt 1 eller 3 § eller enligt 5 § 3.

Om avfallet transporteras av flera transportörer ska anteckningarna enligt första stycket endast omfatta transportörens del av transporten.

Skyldighet att spara anteckningar
6 §   Den som har antecknat enligt 1 eller 3-5 §§, ska spara anteckningarna i minst tre år.

Den som har antecknat enligt 2 § ska spara anteckningarna i minst tolv månader.

Uppgiftsskyldighet
7 §   Den som har antecknat enligt 1-5 §§ ska ge tidigare avfallsinnehavare och tillsynsmyndigheten möjlighet att ta del av innehållet i anteckningarna, om den tidigare innehavaren eller myndigheten begär det.

Skyldighet att lämna uppgifter till avfallsregistret
11 §   Den som är anteckningsskyldig ska lämna de uppgifter om farligt avfall som antecknats enligt 1-5 §§ till avfallsregistret. Uppgifterna ska lämnas elektroniskt senast två arbetsdagar efter den tidpunkt när anteckningen ska göras eller sammanställas enligt 1-5 §§ och i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 18 §.

12 §   Den som har lämnat felaktiga uppgifter till avfallsregistret ska så snart som möjligt elektroniskt lämna korrekta uppgifter.
 

Johan Gustafsson


Specialist Farligt gods, Analytiker SÅ Analys samt ledningssystemsrevisor
010-510 54 37
johan.gustafsson@akeri.se

dd