Ansvarslöst uttalande av justitieministern kring dieselstölder

Publicerad 2022-06-21 / 10:16 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Justitieminister Morgan Johanssons uttalande om dieselstölder, där han säger att de utsatta företagen tjänar ju en hel del pengar och måste ta eget ansvar för att skydda sin egendom, är under all kritik och visar tydligt hur lite kunskap han har om åkerinäringen. Att som justitieminister lägga över ansvaret kring den organiserade brottsligheten på de utsatta företagen är anmärkningsvärt, speciellt med tanke på den positionen han sitter på. 

Åkerinäringen är en lågmarginalbransch och många företag kämpar för att få verksamheten att gå runt. Först pandemin och sedan den senaste tidens ökning av dieselpriset är stora utmaningar för många företag. Att dessutom bli utsatt för brott, som en dieselstöld, kan vara det som får bägaren att rinna över. 

Åkerinäringen har länge varit utsatt för osund konkurrens, främst från utländska transportörer som systematiska fuskar med både lönevillkor, regelverk och även illegal import av diesel. De ökade dieselstölderna är ytterligare en konsekvens av att upphandlingar och transportköp ofta präglas av lägsta pris. Ett lågt pris bekostas alltid av något annat, ofta förarnas arbetsvillkor och löner. 

Det systematiska fusket och främst dieselstölderna genomförs ofta inom den organiserade brottsligheten och är något som Morgan Johansson ska känna ansvar för och inte lägga över på landets transportföretag och gemene man. Idag är dieseln i tanken ofta mer värt än godset vilket gör den mycket stöldbegärlig och attraktiv. 

Åkeriföretagen har länge jobbat med förebyggande åtgärder kring just dieselstölder, bland annat tänker företagen på när de tankar upp fordonen och var förarna ska ta sin rast eller vila. Men det är svårt att värja sig från organiserade ligor som vet exakt vad de är ute efter och hur de ska gå till väga. Det är polisens ansvar att lösa kriminell verksamhet och att vara ett skydd för enskilda medborgare och företag, och högst ansvarig för den verksamheten är justitieministern som för närvarande är Morgan Johansson.

Åkerinäringen har länge efterfrågat ökade och effektivare kontroller för att få ordning och reda på våra vägar och för att stävja den organiserade brottsligheten. Mycket av regelverket är på plats i och med mobilitetspaketet. Det som fattas är hur kontrollerna ska genomföras. Med Morgan Johanssons uttalande får vi en känsla av att detta inte är ett prioriterat område för honom. Något som känns riktigt skrämmande.