Ansök om klimatpremie

Ansök om klimatpremie

Publicerad 2020-10-07 / 12:40 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att betala ut en premie för vissa miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner i en ny klimatpremie. Den sökande kan få max 20 procent av miljöfordonets inköpspris i stöd. Premien omfattar minst 20 miljoner kronor för 2020 och stödet beräknas finnas fram till 2023.

Vilka kan söka premien?
Företag, kommuner och regioner kan söka statligt stöd för köp av miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner. Även leasing av fordonen räknas som köp under förutsättning att leasingen är så kallad finansiell leasing.

Vilka fordon är stödberättigade?

  • Tunga lastbilar, med en totalvikt över 3,5 ton, som drivs enbart av bioetanol, fordonsgas eller elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa. Även lastbilar, som drivs av en kombination av ovanstående bränslen, är också stödberättigad, exempelvis en laddhybrid som drivs av el samt bioetanol eller fordonsgas.
  • Eldrivna arbetsmaskiner med en nettoeffekt över 75 kW. Arbetsmaskinerna delas in i dels motorredskap och dels traktorer enligt lagen om vägtrafikdefinitioner. Fordonen får drivas enbart av elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa.

Klimatpremien kontra klimatklivet
Ansökningar till klimatpremien är begränsad till miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner. För klimatklivet breddas stödet även till industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi förutsatt att åtgärden minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkat klimatet. Som företag kan du ansöka om bidrag från flera ställen men det går inte att få dubbla statliga stöd utbetalda för samma fordon. Energimyndigheten och Naturvårdsverket har koll på detta. 

Mer information finns hos Energimyndigheten.