digitalisering tillväxtverket

Ansök om digitaliseringscheckar

Publicerad 2020-06-16 / 13:06 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Tips från Framtidspatrullen - Behöver ni medel för digitalisering? Hos Tillväxtverket kan mindre företag ansöka om digitaliseringscheckar för att ta in extern kompetens i denna typ av utvecklingsarbete. 

Checkarna riktar sig till dig som:

  • har 2 - 49 anställda 
  • en omsättning på minst 3 miljoner kronor

Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.
Projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget. Det kan exempelvis handla om att:

  • Ta fram en digital strategi
  • Identifiera nya affärsmodeller
  • Digitalisera företagets verksamhet och processer

Checkarna kan sökas i alla regioner - med undantag för Gotland och Jämtland Härjedalen. (Dessa regioner har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta dem för mer information.). Ansökningstiden är olika för olika regioner. 

Läs mer hos Tillväxtverket.