header YKB prov

Anpassade yrkesförarprov på YKB – Nu en möjlighet!

Publicerad 2018-11-09 / 10:28 av Charlotta.Nilsson i

Sedan i somras är det möjligt att ansöka om muntligt uppläst kunskapsprov och förlängd provtid även för Yrkeskompetensbevisets grundutbildning på 280 respektive 140 timmar. Detta är en viktig bit i kompetensförsörjningspusslet och har efterfrågats av branschen.

Enligt färska siffror behöver åkeriföretagen anställa cirka 7000 nya förare bara det närmaste året. Då det idag bara utbildas hälften så många som behovet kräver är det av största vikt att dessa har det stöd som behövs för att klara utbildningen. 

Branschen har haft ett problem där flertalet duktiga, intresserade och engagerade personer slås ut på grund av läs- och skrivsvårigheter. Nu är det möjligt att få den hjälp som behövs. 

Ansökan om anpassat kunskapsprov ska kompletteras med ett intyg som visar på att man behöver muntligt uppläst prov och förlängd provtid på grund av exempelvis dyslexi. Detta intyg kan trafikskolorna hjälpa till med alternativ sker detta via vuxenutredning.

Själva föreskriften kommer att ändras under 2019 men förarprovskontoren kan hjälpa till redan nu. 

Sveriges Åkeriföretag välkomnar ändringen och hoppas att detta leder till att ännu fler ges möjlighet att utbilda sig till yrkeschaufför.