Anmäl hur många anställda du har

Publicerad 2022-02-15 / 14:15 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Du som har tillstånd att bedriva gods- eller busstrafik ska senast den 31 mars 2022 anmäla till Transportstyrelsen hur många anställda det fanns i företaget den 31 december 2021. Du ska också anmäla hur många av de anställda som har arbetat som förare under året.

En anmälan av antal anställda per den 31 december ska därefter göras varje år innan den 31 mars.

Anmälan görs via Transportstyrelsens e-tjänst som kommer att öppnas upp under februari.

Läs mer hos Transportstyrelsen.

En del av Mobilitetspaketet
Under 2022 införs flera nya bestämmelser gemensamt inom EU där kravet att anmäla antal förare är en del. Bestämmelserna ingår i ett större paket, mobilitetspaketet, och ska ge bättre arbetsvillkor för yrkesförare, mer rättvis konkurrens mellan transportföretag och ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn.