Ändringar kring hävdvunnen rätt för yrkesförarkompetens

Publicerad 2023-02-21 / 11:25 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Från och med den 13 februari 2023 får en förare som har hävdvunnen rätt för både gods- och persontransporter och genomgår en fortbildning för godstransporter, ett yrkeskompetensbevis för enbart godstransporter. 

Den förare som omfattas av regeln om hävdvunnen rätt, får istället för en grundutbildning och prov, genomgå en fortbildning för att kunna få ut ett yrkeskompetensbevis. Transportstyrelsens nuvarande tolkning är att en förare som har hävdvunnen rätt för både gods- och persontransporter och genomgår en fortbildning för godstransporter får ett yrkeskompetensbevis för enbart godstransporter. Motsvarande gäller om föraren genomgår en fortbildning för persontransporter. Då utfärdar Transportstyrelsen ett yrkeskompetensbevis för enbart persontransporter, oavsett om föraren har hävdvunnen rätt för båda transportslagen.

När får föraren välja typ av fortbildning?
Det är först när en yrkesförare ska förnya giltighetstiden på sin yrkesförarkompetens inom både gods- och persontransporter som yrkesföraren kan välja att gå endast en fortbildning. Då får yrkesföraren själv välja vilken fortbildning man vill gå. Yrkeskompetensbeviset utfärdas för båda behörigheterna och med samma giltighetstid.

Vad händer om förarens YKB går ut?
Om en förare med båda behörigheterna inte uppdaterar sitt YKB i tid måste denne gå om både fortbildningen på gods- och persontransporter för att få ett giltigt YKB för båda fordonsslagen.  

Vad innebär hävdvunnen rätt?
Hävdvunnen rätt innebär att förare som har eller har haft körkortsbehörighet D1, D1E, D eller DE utfärdat första gången innan 10 september 2008 eller har eller har haft C1, C1E, C eller CE utfärdat första gången innan 10 september 2009 inte behöver gå någon grundutbildning och avlägga prov. De får istället genomgå en fortbildning.

Läs mer hos Transportstyrelsen.