då blir den nya smarta färdskrivaren obligatorisk

Ändring - då blir den nya smarta färdskrivaren obligatorisk

Publicerad 2019-05-21 / 09:04 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Transportstyrelsen ändrar sig i sista minuten om vilket datum som ska gälla för att avgöra när den smarta färdskrivaren blir obligatorisk.

I ett mail från Transportstyrelsen sent måndag kväll (20 maj) fick vi nedanstående besked:

”Vi ber om ursäkt för att svaret på frågan om när ett fordon blir registrerat har dragit ut på tiden. Vi har tidigare meddelat att ett fordon är registrerat när det tilldelas ett registreringsnummer. Efter att detta svar kommunicerats fick vi följdfrågor vilket resulterade i en intern utredning mellan flera avdelningar inom Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har efter utredning kommit fram till följande beslut: 
Ett fordon är registrerat det datum fordonet tas i bruk för första gången. 


Uppgiften om datum för första ibruktagande finns angiven på registreringsbeviset vilket möjliggör kontroll av att rätt färdskrivare finns monterad i fordonet.
Beslutet innebär att fordon som tas i bruk efter den 15 juni 2019 ska vara utrustad med den smarta färdskrivaren. Nytillverkade fordon som har den digitala färdskrivaren monterad och som inte hinner tas i bruk innan den 15 juni behöver få en smart färdskrivare installerad.
Beslutet innebär att svenska fordon som utför transporter i nationell eller internationell trafik vid en vägkontroll eller på en verkstad kommer kunna verifiera att uppgifterna på registreringsbeviset överensstämmer med den färdskrivare som monterats i fordonet.

Datum då fordonet tilldelas ett registreringsnummer är inte längre aktuellt som registreringsdatum.

Detta alternativ skulle ha inneburit att fordonstillverkare kunde ha monterat dagens digitala färdskrivare fram till och med 15 juni 2019 förutsatt att de förregistrerat fordonet innan detta datum. 

Datum för förregistrering går inte att utläsa i vägtrafikregistret eller på registreringsbeviset för kontrollmyndigheter och verkstäder då endast datum för första ibruktagande registreras. Datum för första registrering kommer därför inte att kunna verifieras vid en kontroll på väg eller i en verkstad. Det skulle kunna innebära att kontrollmyndigheter anser att fel färdskrivare är monterat i fordonet då datum för första ibruktagande inte stämmer med den färdskrivare som finns monterad. Fordonet skulle då omedelbart behöva avbryta transporten och åka till verkstad för att byta till en smart färdskrivare.”

Finns frågor om detta så var vänlig att kontakta Transportstyrelsen som är den beslutande myndigheten, 0771-503 503.