Ändrade regler för ansvar när fordon saknar ny färdskrivare

Publicerad 2023-12-08 / 14:09 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Regeringen har beslutat om ändrade ansvarsregler för förare och företag som inte använder den nya versionen av smart färdskrivare. De nya reglerna innebär en svensk anpassning till Europeiska kommissionens rekommendation.

För de transportföretag som omfattas av bestämmelsen leder ändringen till minskad stress med att byta ut färdskrivare och de får nu bättre möjligheter att planera in eftermonteringen av den nya versionen av färdskrivare så att det passar för verksamheten.

Sedan den 21 augusti 2023 finns ett krav på att nya fordon som registreras för första gången ska ha en ny version av färdskrivare installerad, så kallad smart färdskrivare version 2. Men eftersom det har varit brist på sådana färdskrivare på marknaden, beslutade regeringen i augusti att införa en bestämmelse om ansvarsfrihet.

Europeiska kommissionen har under hösten tagit fram en rekommendation till medlemsstaterna om hur frågan bör hanteras. Rekommendationen skiljer sig i vissa avseenden från den svenska bestämmelsen, som nu därför ändras.

De nya reglerna som regeringen nu beslutat om innebär att det under perioden 21 augusti 2023–18 augusti 2025 inte ska påföras någon sanktionsavgift eller några böter med anledning av att ett fordon saknar den färdskrivare som EU-reglerna kräver. Detta gäller förutsatt att fordonet registrerats för första gången senast den 31 december 2023 och vid registreringstillfället var utrustat med en smart färdskrivare version 1.

Transportstyrelsen kommer att uppdatera den information som de har på deras webbplats om detta så snart som möjligt. Vad som gäller i olika länder måste fortsatt kontrolleras då EU-harmoniseringen inte är obligatorisk för medlemsstaterna att följa. 

Läs informationen hos Regeringen. Läs mer.