Alltrans 2007 och punkten 8 (Force Majeure)

Huruvida en force majeure-situation föreligger måste prövas i varje enskilt fall. Det går alltså inte att säga att den situation som Coronaviruset orsakat automatiskt leder till att ni inte behöver fullgöra avtalsförpliktelser. Om åkeriets anställda blir sjuka och sätts i karantän kan force majeure mycket väl föreligga. Tänk då på att omedelbart kontakta era kunder och informera om att ni inte kommer att kunna uppfylla era förpliktelser på grund av omständigheter som ligger utanför er kontroll och som ni inte kunnat förebygga eller förhindra.

Visa alla