Alltrans 2007 och punkten 2.3 (Ändringsarbeten m.m.)

Vi får frågor från åkare där kunder har ställt nya krav på hur transporterna ska genomföras. Kontrollera om kraven är förenliga med avtalet ni tecknat och kom ihåg att ni inte är skyldiga att utföra gratisarbete. Vår rekommendation är att ni begär förskotterad ersättning.

Visa alla