Allt fler bötfälls för rattsurfande

Publicerad 2022-01-31 / 11:25 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Enligt polisens egna siffror har antalet individer som bötfällts för att ha använt handhållen mobiltelefon under 2021 jämfört med 2020. En stigande trend alltså och det är framför allt män som bötfällts. 

– En ökande trend att rattsurfa är bedrövligt och visar att behovet av vår kampanj där vi som yrkesförare ska visa att vi är föredömen som håller händerna på ratten måste intensifieras, säger Ulric Långberg, kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag. 

I hela riket är det 18 279 individer som bötfällts 2021 jämfört med 14 849 året innan, en relativt stor ökning alltså. 
– Ökningen kan också bero på fler och effektivare insatser från polisens sida som vi välkomnar, det här  handlar om trafiksäkerhet i stort där vi tillsammans skapar en trygg situation på vägarna både för den som har den som arbetsplats och för privatbilister, säger Ulric Långberg.

Män är överrepresenterade i statistiken och det kan förmodligen bero på en rad olika saker. En enkel sak att göra för att förbättra den är att ta del av vår kampanj Håll händerna på ratten och lägga ifrån sig mobilen under färd. 
Åldersmässigt var det ingen grupp som stack ut mer än någon annan. Fördelning över åldersgruppen 21-60 år är ganska jämn, upp till 20 år har strax under 1000 bötfällts och i gruppen över 60 ca 1500.

Från Sveriges Åkeriföretags sida så intensifierar vi vår kampanj Håll händerna på ratten och det kommer vara en prioriterad kampanj under 2022. 

Läs mer om den och visa att du är ett föredöme i trafiken här:

Händerna på ratten

Händerna på ratten

Läs mer.