Åkeriseniorerna

Åkeriseniorerna håller sig uppdaterade

Publicerad 2019-09-19 / 08:59 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Att driva ett åkeriföretag eller att arbeta inom åkerinäringen är ofta mer än ett jobb. För många är det också ett stort intresse och en del av ens livsstil - något som inte försvinner bara för att man går i pension.

Att fortsätta dela detta intresse var en av anledningarna till att föreningen Åkeriseniorerna bildades 1993. Föreningen träffas årligen på årsmöteskonferensen och ibland anordnas även halvårsmöten. Föreningen samarbetar med Sveriges Åkeriföretag i orienteringen om åkerifrågor som är naturliga inslag på möten och i den medlemsinformation som sänds ut till medlemmarna.

Årsmöteskonferenserna genomförs på nya platser varje år. 2018 träffades föreningen på Gotland och i augusti i år genomfördes konferensen i Saxnäs i Västerbottens inland. Vid konferenserna bjuds även respektive in.

Åkeriseniorerna är en sammanslutning av personer, som under minst femton år haft ledande befattningar inom åkeribranschen, fyllt 60 år och är pensionärer.

Medlemskap prövas av styrelsen efter rekommendation från annan medlem.

Antalet medlemmar bör inte överstiga 50 aktiva. Utöver detta får förekomma medlemmar som på grund av sjukdom inte kan vara aktiva, men önskar kvarstå och betalar medlemsavgift.

Vill du veta mer, kontakta föreningens sekreterare
Crister Persson, 070-10 88 274, persson.gotland@telia.com

På bilden ser vi åkeriseniorernas ordförande Per Adolfsson och Sveriges Åkeriföretags regionchef Carina Ahlfeldt som var med i Saxnäs och berättade om vad som aktuellt inom åkerinäringen just nu.