mobilitetspaketet EU

Åkeriorganisationer tillskriver parlamentet om mobilitetspaketet

Publicerad 2020-04-28 / 08:12 av Charlotta.Nilsson i EU

Sveriges Åkeriföretag har tillsammans med 15 europeiska åkeriorganisationer skickat en direkt uppmaning till Europaparlamentet om att slutligen få Mobilitetspaketet antaget. Detta skedde genom en skrivelse via Nordic Logistics Association, NLA, under måndagen den 28 april. Vi kan inte vänta längre, är vårt gemensamma budskap.

De 16 åkeriförbunden som går samman om denna uppmaning är dels de fyra organisationerna i Nordic Logistics Association, det vill säga vi, Sveriges Åkeriföretag och åkeriförbunden i Danmark, Norge och Finland samt åkeriorganisationer från Frankrike, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Spanien Italien, Nederländerna och Portugal.

Skrivelsen lyder:

”Efter tre år av lagstiftningsarbete, väntar nu vägpaketet på ett slutgiltigt godkännande i Europaparlamentet. Det är av det skälet nu väsentligt att även europaparlamentarikerna sätter stopp för en fragmenterad europeisk vägtransportmarknad med många olika tillämpningar och särregler från medlemsstaterna. Detta kommer att säkerställa ett harmoniserat europeiskt ramverk, en högre nivå på spelregler och en mer rättvis konkurrens mellan åkerier från europeiska länder.

Vi har inte längre råd att slösa tid när andra stora utmaningar, till exempel innovation, digitalisering, renare energi och renare transporter ligger framför oss. Rådande Covid -19 krisen är det främsta skälet för att införa Mobilitetspaket 1 med syfte att säkerställa klarhet och harmoniserade regler för vägtransportsektorn i Europa.

Rådande kris visar tydligt att välfungerande inrikes godstransportmarknader är lika nödvändiga som internationella transporter för att hålla igång logistikkedjan vilket säkerställer leveranser för vår befolkning".